100  ^a19890907d1981  k y0porb0103  ba
101 1 ^apor^cfre
102  ^aPT
200 1 ^aTeoria da literatura^fA. Kibédi Varga
210  ^aLisboa^cPresença^dcop. 1981
215  ^a262 p
225 2 ^aMétodos^v13)
300  ^aTrad. de: Theorie de la litterature
500 10^aMétodos;^n3
606  ^aTeoria da Literatura^2ESEC
675  ^a82.0^vBN^zpor
700  1^aVarga,^bA. Kibédi
801  0^aPT^bESEC^gRPC
920 n
923  
924  
925  
931 19890907
932 d
933 1981
934   
935 k 
936 y
937 0
938 ba
966  ^a00000002581^lESEC^s82.0/20
921 a
922 m