100  ^a19880627d1987  k y0porb0103  ba
101 1 ^apor^ceng
102  ^aPT^bLisboa
200 1 ^a<O >universo da ciência^fIsaac Asimov
210  ^aLisboa^cPresença^d1987
215  ^a4 vol.^cil
300  ^aTrad. de: Asimov's new guide to science
327 1 ^aContém: 1- O que é a ciência? O Universo. O sistema solar. A terra. A atmosfera
327 ^a2- Os elementos. As partículas. As ondas. A máquina. O reactor
327 ^a3- A molécula. As proteínas. A célula. Os micro organismos
606  ^aUniverso^2ESEC
606  ^aCiências^2ESEC
675  ^a52/54^vBN^zpor
700  1^aAsimov,^bIsaac
801  0^aPT^bESEC^gRPC
920 n
923  
924  
925  
931 19880627
932 d
933 1987
934   
935 k 
936 y
937 0
938 ba
966  ^lESEC^s52/54/1^a000001598A1
966  ^a00000001598-A^lESEC^sD 334
966  ^a00000003937^lESEC^sD 334-1
966  ^a00000003952^lESEC^sD 334-2
966  ^a00000001599^lESEC^s52/54/1- A
966  ^a00000003938^lESEC^sD 334-A
966  ^a00000003953^lESEC^sD 334-A-1
966  ^a00000001600^lESEC^s52/54/1- B
966  ^a00000003939^lESEC^s52/54/1- B-1
966  ^a00000003954^lESEC^s52/54/1- B-2
966  ^a00000001601^lESEC^s52/54/1- C
966  ^a00000003940^lESEC^sD 334-C
966  ^a00000003955^lESEC^sD 334-C-1
921 a
922 m