100  ^a19870901d1984  k y0porb0103  ba
101 1 ^apor^cfre
102  ^aPT^bCoimbra
200 1 ^a<As >origens da vida^edo átomo à célula^fJõel de Rosnay
210  ^aCoimbra^cAlmedina^d1984
215  ^a210 p
300  ^aTrad. de: Les origines de la vie
606  ^aOrigem da Vida^2ESEC
675  ^a55/59^vBN^zpor
700  1^aRosnay,^bJõel de
801  0^aPT^bESEC^gRPC
920 n
923  
924  
925  
931 19870901
932 d
933 1984
934   
935 k 
936 y
937 0
938 ba
966  ^a00000000148^lESEC^s55/59/9
921 a
922 m