001 ESEC20190130170942
010  ^a978-90-5201-760-0
100  ^a20190130d2011  k y0porb0103  ba
101 0 ^aeng
102  ^aBE
105  ^aa  m  001yy
106  ^ar
200 1 ^a<The >black box of schooling^ea cultural history of the classroom^fSjaak Braster, Ian Grosvenor, María del Mar del Pozo Andrés (eds)
210  ^aBruxelles^cP.I.E. Peter Lang^d2011
215  ^a330 p.^cil.
606  ^aSalas de Aula^2ESEC
606  ^aHistória da Educação^2ESEC
606  ^aRelações Professor-Aluno^2ESEC
606  ^aSociologia da Educação^2ESEC
606  ^aSocialização^2ESEC
675  ^a37.015.4^vBN^zpor
702  1^aBraster,^bSjaak^4340
702  1^aGrosvenor,^bIan^4340
702  1^aPozo Andrés,^bMaría del Mar del^4340
801  0^aPT^bESEC^c20190130^gRPC
920 n
921 a
922 m
923  
924  
925  
931 20190130
932 d
933 2011
934   
935 k 
936 y
937 0
938 ba