100  ^a19870901d1982  k y0porb0103  ba
101 1 ^apor^ceng
102  ^aPT^bLisboa
200 1 ^aEcologia para principiantes^fStephen Croall, William Rankin
210  ^aLisboa^cPublicações Dom Quixote^d1982
215  ^a175 p.^cil
225 2 ^aPara principiantes^v7
300  ^aTrad. de: Ecology for beginners
500 10^aPara Principiantes;^n7
606  ^aEcologia^2ESEC
675  ^a574^vBN^zpor
700  1^aCroall,^bStephen
701  1^aRankin,^bWilliam^4070
801  0^aPT^bESEC^gRPC
920 n
923  
924  
925  
931 19870901
932 d
933 1982
934   
935 k 
936 y
937 0
938 ba
966  ^a00000000707^lESEC^s574/3
921 a
922 m