100  ^a19900207d1988  k a0porb0103  ba
101 1 ^apor^cspa
102  ^aPT
200 1 ^a<A >festa dos touros^e<um >espectáculo cavalheiresco?^fTeresa Aja
210  ^aLisboa^cDirecção-Geral dos Desportos^d1988
215  ^a31 p.^cil
225 2 ^aDesporto e Sociedade^v88)
300  ^aTrad. de: Los toros : "un espectaculo caballeresco"
500 10^aDesporto e Sociedade;^n88
606  ^aTauromaquia^2ESEC
675  ^a792^vBN^zpor
700  1^aAja,^bTeresa
801  0^aPT^bESEC^gRPC
920 n
923  
924  
925  
931 19900207
932 d
933 1988
934   
935 k 
936 a
937 0
938 ba
966  ^a00000003117^lESEC^s792/2
921 a
922 m